<p style="direction: rtl;">לקראת הנחת אבן הפינה ל&quot;לייקוד של דרום אמריקה&quot; - עיר התורה המתעתדת לקום במקסיקו, חברו ארבעת גדולי הזמר החסידי בעולם העומדים להופיע באירוע, להפקת סרטון משעשע. צפו:</p>