<p>לפני חודשים אחדים חגג בעל המנגן עקיבא גרומן את הולדת בנו בשעטו&quot;מ, גרומן החליט&nbsp;לערוך שוב &#39;שלום זכר&#39; רבתי, פתוח לרווחה לקהל הרחב, כשהפעם הוא בוחר לארח בשיר וזמר את ידידיו הגדולים בתעשיית המוזיקה: מקהלת &#39;מלכות&#39;, הצמד מאיר אדלר ואהרל&#39;ה סאמט, ויואלי דווידוביץ. סביב השולחנות הערוכים, מסובים החבר&#39;ה מהשטיבל, והחברים הקרובים של קיבע.</p>