<p>הגראמער ובעל המנגן לייבי מושקוביץ בביצוע מחרוזת חופה מרגשת המשולבת בחרוזים באידיש. את לייבי מלווה מקהלת ידידים יחד עם מוטי מילר ותזמורתו.</p>